Ettekirjutus 19-12/20-07378-008

Ettekirjutuse tegija
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
70003218
Hellika Teder
Ettekirjutuse saaja
Aktsiaselts Fix Ideed Estonia
10892910
Tegevusalad
Tegevusala nimi Majandustegevusteate
või tegevusloa number
Kehtiv alates Kehtivuse lõpp
Reisiettevõtjana tegutsemine
Ettekirjutuse andmed
19-12/20-07378-008
04.06.2020
Avalik
Ettekirjutuse read
KorS § 23 lg 3
Majandustegevuse nõude rikkumine
09.06.2020
Ei