Ettekirjutus 18-14/20-0009/1-4

Ettekirjutuse tegija
Transpordiamet
70001490
Ahto Pahk
Ettekirjutuse saaja
AS Lux Express Estonia
10092807
Tegevusalad
Tegevusala nimi Majandustegevusteate
või tegevusloa number
Kehtiv alates Kehtivuse lõpp
Sõitjatevedu YTL000594 10.03.2015 09.03.2025
Ettekirjutuse andmed
18-14/20-0009/1-4
06.02.2020
Avalik
Ettekirjutuse read
ÜTS § 82 lõige 1
1) korraldada ja tagada kaugliini nr 718 teenindamine vastavalt liiniloa nr KL-506 alusel kinnitatud sõiduplaanile ning muudele veotingimustele;

2) korraldada ja tagada kaugliini nr 729 teenindamine vastavalt liiniloa nr KL-307 alusel kinnitatud sõiduplaanile ning muudele veotingimustele;
vedaja ei vasta nõuetele
29.02.2020
Ei