Ettekirjutus 4.1-1/134-1

Ettekirjutuse tegija
Politsei- ja Piirivalveamet
70008747
Karin Lehiste
Ettekirjutuse saaja
OÜ Eventtime
12887285
Tegevusalad
Tegevusala nimi Majandustegevusteate
või tegevusloa number
Kehtiv alates Kehtivuse lõpp
Turvateenuse osutamine TTO000201 16.02.2016
Ettekirjutuse andmed
4.1-1/134-1
09.08.2019
Avalik
Ettekirjutuse read
Turvaseadus § 21 ja 22
Tegevusloa kõrvaltingimuste rikkumine
23.08.2019
Ei