Ettekirjutus EK-RKV-2018-00086

Ettekirjutuse tegija
Tarbijakaitseamet
70003247
Birgit Raamat
Ettekirjutuse saaja
Osaühing Aldar Eesti
11710650
Tegevusalad
Tegevusala nimi Majandustegevusteate
või tegevusloa number
Kehtiv alates Kehtivuse lõpp
Jaekaubandus
Ettekirjutuse andmed
EK-RKV-2018-00086
14.12.2018
Avalik
Ettekirjutuse read
tähelepanu juhtimine õigusrikkumisele, esitades nõude selle lõpetamiseks
mittevastavus reklaamiseadusele
17.12.2018
21.12.2018
Ei
3000.00