Ettekirjutus EK-TUR-2017-00028

Ettekirjutuse tegija
Tarbijakaitseamet
70003247
Pirjo Pruuli
Ettekirjutuse saaja
UpTravel OÜ
11961949
Tegevusalad
Tegevusala nimi Majandustegevusteate
või tegevusloa number
Kehtiv alates Kehtivuse lõpp
Reisiettevõtjana tegutsemine
Ettekirjutuse andmed
EK-TUR-2017-00028
22.08.2017
Avalik
Ettekirjutuse read
Halduskohtumenetluse seadustik §40 lg 3 p 1; Turismiseadus §30 lg 1
tähelepanu juhtimine õigusrikkumisele, esitades nõude selle lõpetamiseks
Puudub nõutud tagatis
23.08.2017
23.08.2017
Ei
9600.00