Ettekirjutus EK-X-2017-00015

Ettekirjutuse tegija
Tarbijakaitseamet
70003247
Pirjo Pruuli
Ettekirjutuse saaja
OSAÜHING Cappelner Group
10880002
Tegevusalad
Tegevusala nimi Majandustegevusteate
või tegevusloa number
Kehtiv alates Kehtivuse lõpp
Reisiettevõtjana tegutsemine
Ettekirjutuse andmed
EK-X-2017-00015
03.04.2017
Avalik
Ettekirjutuse read
Turismiseadus §30 lg 1
tähelepanu juhtimine õigusrikkumisele, esitades nõude selle lõpetamiseks
Puudub nõutud tagatis
05.04.2017
05.04.2017
Ei
9600.00