Ettekirjutus EK-TT-2017-00001

Ettekirjutuse tegija
Tarbijakaitseamet
70003247
Pirjo Pruuli
Ettekirjutuse saaja
GFC Global Forwarding Club OÜ
12019097
Tegevusalad
Tegevusala nimi Majandustegevusteate
või tegevusloa number
Kehtiv alates Kehtivuse lõpp
Reisiettevõtjana tegutsemine
Ettekirjutuse andmed
EK-TT-2017-00001
09.01.2017
Avalik
Ettekirjutuse read
Turismiseadus §30 lg 1
tähelepanu juhtimine õigusrikkumisele, esitades nõude selle lõpetamiseks
Puudub nõutud tagatis
10.01.2017
10.01.2017
Ei