Ettekirjutus EK-TT-2016-00078

Ettekirjutuse tegija
Tarbijakaitseamet
70003247
Pirjo Pruuli
Ettekirjutuse saaja
Rahvusvahelise Kaubandus-ja Reklaami Vahenduse osaühing
10109072
Tegevusalad
Tegevusala nimi Majandustegevusteate
või tegevusloa number
Kehtiv alates Kehtivuse lõpp
Reisiettevõtjana tegutsemine
Ettekirjutuse andmed
EK-TT-2016-00078
19.09.2016
Avalik
Ettekirjutuse read
Haldusmenetluse seadus §40 lg 1 p 3; Korrakaitseseadus §28 lg 1; Turismiseadus §30 lg 1
tähelepanu juhtimine õigusrikkumisele, esitades nõude selle lõpetamiseks
Puudub nõutud tagatis
20.09.2016
20.09.2016
Ei