Ettekirjutus EK-TT-2016-00073

Ettekirjutuse tegija
Tarbijakaitseamet
70003247
Pirjo Pruuli
Ettekirjutuse saaja
Reisibüroo Atlas OÜ
10241851
Tegevusalad
Tegevusala nimi Majandustegevusteate
või tegevusloa number
Kehtiv alates Kehtivuse lõpp
Reisiettevõtjana tegutsemine
Ettekirjutuse andmed
EK-TT-2016-00073
23.08.2016
Avalik
Ettekirjutuse read
Turismiseadus §30 lg 1; Korrakaitseseadus §28 lg 1; Haldusmenetluse seadus §40 lg 3 p 1
tähelepanu juhtimine õigusrikkumisele, esitades nõude selle lõpetamiseks
Puudub nõutud tagatis
24.08.2016
29.08.2016
Ei