Ettekirjutus EK-TT-2016-00064

Ettekirjutuse tegija
Tarbijakaitseamet
70003247
Liisu Lehtsalu
Ettekirjutuse saaja
osaühing Oikumena
10459107
Tegevusalad
Tegevusala nimi Majandustegevusteate
või tegevusloa number
Kehtiv alates Kehtivuse lõpp
Reisiettevõtjana tegutsemine
Ettekirjutuse andmed
EK-TT-2016-00064
28.07.2016
Avalik
Ettekirjutuse read
Turismiseadus §30 lg 1; Korrakaitseseadus §28 lg 1
tähelepanu juhtimine õigusrikkumisele, esitades nõude selle lõpetamiseks
Puudub nõutud tagatis
03.08.2016
11.08.2016
Ei