Ettekirjutus EK-TT-2016-00065

Ettekirjutuse tegija
Tarbijakaitseamet
70003247
Aime Linke
Ettekirjutuse saaja
Osaühing EKSKURS
11002309
Tegevusalad
Tegevusala nimi Majandustegevusteate
või tegevusloa number
Kehtiv alates Kehtivuse lõpp
Reisiettevõtjana tegutsemine TRE000197 15.10.2004
Ettekirjutuse andmed
EK-TT-2016-00065
28.07.2016
Avalik
Ettekirjutuse read
Turismiseadus §30 lg 1; Korrakaitseseadus §28 lg 1
tähelepanu juhtimine õigusrikkumisele, esitades nõude selle lõpetamiseks
Puudub nõutud tagatis
28.07.2016
01.08.2016
Ei