Ettekirjutus 12.2-2/263-5

Ettekirjutuse tegija
Maksu- ja Tolliamet
70000349
Svjatoslav Podgornõi
Ettekirjutuse saaja
LEXBYTE DIGITAL LIMITED
60191027
Tegevusalad
Tegevusala nimi Majandustegevusteate
või tegevusloa number
Kehtiv alates Kehtivuse lõpp
Hasartmängu korraldusluba HKL000131 27.05.2013 27.05.2018
Ettekirjutuse andmed
12.2-2/263-5
09.03.2015
Avalik
Ettekirjutuse read
HasMS § 58 lg 2; MsüS § 68 lg 1
MTA kohustab parandama vasturääkivused hasartmängumaksu deklaratsioonides ning EHMA teenuse „Kaughasartmäng“ (KAM 1) andmetes perioodi 07.2013 kuni 01.2015 kohta.
Majandustegevuse nõude rikkumine
Unibet (Estonia) Limited poolt esitatud hasartmängumaksu deklaratsioonis (Lisa 5) ning EHMA teenuse KAM 1 andmetes perioodil 07.2013 kuni 01.2015 esinevad vasturääkivused.
23.03.2015
Ei