Ettekirjutus nr 12.2-2/263-1

Ettekirjutuse tegija
Maksu- ja Tolliamet
70000349
Svjatoslav Podgornõi
Ettekirjutuse saaja
LEXBYTE DIGITAL LIMITED
60191027
Tegevusalad
Tegevusala nimi Majandustegevusteate
või tegevusloa number
Kehtiv alates Kehtivuse lõpp
Hasartmängu korraldusluba HKL000131 27.05.2013 27.05.2018
Ettekirjutuse andmed
nr 12.2-2/263-1
10.09.2014
Avalik
Ettekirjutuse read
HasMS § 58; MsÜS § 68
HasMS § 58 lg 2 kohaselt EAKS peab tagama andmete registreerimise ja salvestamise
viisil, mis võimaldab igal hetkel arvutada hasartmängukorraldaja käibe ning mängijatele
tehtud väljamaksete protsendi kõikide panuste summast iga mänguautomaadi, süsteemi
ühendatud mängulaua ning kaughasartmängu kohta.
MsÜS § 68 lg 1 kohaselt majandushaldusasutus teeb ettevõtjale ning ettevõtjaga seotud isikule ettekirjutusi majandustegevuse nõuete ja tegevusloa kõrvaltingimuste rikkumise vältimiseks, tegevuse majandustegevuse nõuete või tegevusloa kõrvaltingimustega kooskõlla viimiseks, teatamiskohustuse ja loakohustuse täitmiseks, riikliku järelevalve teostamise takistamise lõpetamiseks ning muudel käesolevas seaduses sätestatud juhtudel, määrates ettekirjutuse täitmiseks mõistliku tähtaja.
Majandustegevuse nõude rikkumine
Seisuga 10.09.2014 hasartmängukorraldaja Unibet (Estonia) Limited ei ole oma elektroonilise arvestus- ja kontrollisüsteemi
ühendanud Maksu- ja Tolliameti elektroonilise hasartmängu aruandluse süsteemi
teenusega „Õnnemänguturniirid 1“ (EHMATUR 1), „Õnnemänguturniirid 2“ (EHMATUR 2)
ja „Õnnemänguturniirid 3“ (EHMATUR 3.
27.11.2014
Ei
640.00