Dokumendi vaatamine

Ettevõtja andmed
Rifle & Pistol Club Mittetulundusühing
80248487
Kontaktandmed

Taotluse andmed
01.11.2021 6:54
20211101-480396
31.12.2021
Tõnis Kuuse (tel: 56383839, e-post: tonis@pistol.ee)
Menetlus lõpetatud
Dokumendi andmed
Loa muutmise otsus
20211105-481442
05.11.2021 9:19
Jah
Isik on kontrollitud, lisatud 05.11.2021 relvaregistris ettevõtte töötaja nimekirja.